Sợi Polyester tái chế

Polyester là một loại sợi nhân tạo, được sản xuất từ ​​các sản phẩm hóa dầu bằng một quá trình được gọi là quá trình trùng hợp. Với 49% sản lượng sợi toàn cầu, polyester là loại sợi được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực may mặc, hàng năm có hơn 63.000 triệu tấn sợi polyester được sản xuất. Phương pháp được sử dụng để tái chế có thể là cơ học hoặc hóa học, với nguyên liệu đầu vào bao gồm chất thải trước hoặc sau người tiêu dùng không còn được sử dụng cho mục đích đã định. PET được sử dụng làm nguyên liệu cho polyester tái chế. Vật liệu này cũng được sử dụng trong các chai nước nhựa trong, và việc tái chế nó để tiếp cận với vải sẽ tránh được việc đưa chúng ra bãi rác. Các sản phẩm may mặc được sản xuất từ ​​polyester tái chế có thể được tái chế nhiều lần mà không bị giảm chất lượng, giúp giảm thiểu lãng phí, có nghĩa là nhà sản xuất hàng may mặc có thể trở thành một hệ thống khép kín, polyester có thể được tái sử dụng và tái chế mãi mãi.

Thị trường Sợi Polyester tái chế toàn cầu tập trung vào việc cung cấp bằng chứng thống kê chính cho ngành công nghiệp Sợi Polyester tái chế vì nó cung cấp cho độc giả của chúng tôi một giá trị bổ sung trong việc hướng dẫn họ đối mặt với những trở ngại xung quanh thị trường. Nghiên cứu đã báo cáo sự bổ sung toàn diện của một số yếu tố như phân phối toàn cầu, nhà sản xuất, quy mô thị trường và các yếu tố thị trường ảnh hưởng đến đóng góp toàn cầu. Ngoài ra, nghiên cứu về Sợi Polyester tái chế cũng chuyển sự chú ý của mình với bối cảnh cạnh tranh sâu rộng, các cơ hội tăng trưởng được xác định, thị phần cùng với loại sản phẩm và ứng dụng, các công ty chủ chốt chịu trách nhiệm sản xuất và các chiến lược sử dụng cũng được đánh dấu.


Thời gian đăng: 30-12-2020